Küpsiste poliitika

Kohaldatakse alates 22. juunist 2022.

Oleme Certific OÜ, Eesti õiguse alusel asutatud ühing, registrikood 16050394, aadress Tööstuse 47d-69, 10416, Tallinn, Eesti ("Certific" või "meie”). 

Certific haldab veebisaiti https://www.certific.co/ ja selle alamdomeene (“Veebisait”), rakendusi (“Rakendus” või “Rakendused”) ning tarkvara, andmebaase, liideseid, seotud meediat, dokumentatsiooni, värskendusi, uusi väljalaskeid ja muid sinna lisatud või nendega integreeritud komponente või materjale (kõik koos "Platvorm").

Certific on pühendunud Teie privaatsuse kaitsmisele ja austamisele meie Teenuste kasutamisel. See küpsiste poliitika dokument („Küpsiste Poliitika”) kirjeldab, kuidas me kasutame küpsiseid seoses meie Teenuste osutamisega.

Kui Teil on küsimusi selle kohta, kuidas me täpsemalt Teie isikuandmeid töötleme või kui soovite esitada avalduse oma isikuandmete töötlemisega seotud õiguste kasutamiseks, võtke meiega palun ühendust allolevas jaotises „Kontaktid” toodud kontaktandmete vahendusel.

  1. MÕISTED

Rakendus” või „Rakendused

preambulis määratletud;

Certific

preambulis määratletud;

Küpsiste Poliitika

preambulis määratletud;

andmesubjekt 

tähendab füüsilist isikut, kelle isikuandmeid Certific töötleb. Selle Küpsiste Poliitika kontekstis viitavad „andmesubjekt”, „Klient” ja „teie” samale isikule;

GDPR

tähendab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95 /46/EÜ (Isikuandmete Kaitse Üldmäärus);

Platvorm

tähendab mis tahes Certificu kanalit, mille kaudu Klient saab tervishoiuteenuse osutajalt teenuseid tellida, kusjuures peamised kanalid on Rakendus(ed) ja Veebisait;

„isikuandmed"

tähendab igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekt) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada eelkõige sellise kirje alusel nagu nimi, isikukood, asukohateave või võrgutunnus, või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse alusel;

„töötlemine"

tähendab mis tahes toimingut või toimingud, mida sooritatakse isikuandmetega või komplekti isikuandmetega kas automatiseeritud vahenditega või ilma, näiteks andmete kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamine, levitamine või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

Privaatsuspoliitika

Certificu poolt vastu võetud privaatsuspoliitika, mis on saadaval aadressil https://certific.co/ee/privacy-policy;

Teenus” või „Teenused

on testide valideerimise teenused, mida Klient saab platvormi kaudu tervishoiuteenuse osutajalt tellida;

Kasutustingimused

Certificu Teenuste kasutamise tingimused, mis on saadaval aadressil https://certific.co/ee/terms-and-conditions

Meie

preambulis määratletud;

Veebisait

preambulis määratletud;

Teie"

tähendus on sama kui "andmesubjekt".

  1. MIS ON KÜPSISED?

2.1 Küpsised on väikesed tekstifailid, mille Teie arvutisse või muusse seadmesse (nagu nutitelefon, tahvelarvuti jne) paigutavad Teie poolt külastatavad veebisaidid. Neid kasutatakse laialdaselt veebisaitide toimimiseks või tõhusamaks muutmiseks, samuti saidi omanikele teabe edastamiseks. Allolev tabel selgitab, milliseid küpsiseid me kasutame ja miks.

2.2 Küpsised võivad olla seansiküpsised või püsiküpsised.

2.2.1 Seansiküpsised on ajutised küpsisefailid, mis kustutatakse brauseri sulgemisel.

2.2.2 Püsiküpsised jäävad brauseri alamkaustadesse, kuni kustutate need käsitsi või brauser kustutab need püsiva küpsise failis sisalduva kestuse alusel.

2.3 Küpsised võivad olla n-ö esimese osapoole (first party) küpsised või n-ö kolmanda osapoole (third party) küpsised.

2.3.1 Esimese osapoole küpsised määrab külastatav veebisait. Ainult see veebisait saab neid lugeda.

2.3.2 Kolmanda osapoole küpsised on väliste teenusepakkujate poolt seatud küpsised.

  1. MILLISEID KÜPSISEID CERTIFIC KASUTAB?

3.1 Certificu Teenused ja Platform kasutavad järgmisi küpsiseid:

Küpsis

Tüüp

Kirjeldus

Säilitusaeg

Google Analyticsi küpsis: _ga

Kolmanda osapoole küpsis analüütika jaoks

See küpsis on paigaldatud Google Analyticsi poolt. Küpsist kasutatakse külastajate, seansside, kampaaniaandmete arvutamiseks ja saidi kasutamise jälgimiseks saidi analüüsiaruande jaoks. Küpsised salvestavad teavet anonüümselt ja määravad unikaalsete külastajate tuvastamiseks juhuslikult genereeritud numbri. 


Google Analytics on Google'i pakutav veebianalüütika teenus, mis jälgib ja annab ülevaate veebisaidi liiklusest. Google kasutab kogutud andmeid meie teenuse kasutamise jälgimiseks ja jälgimiseks. Neid andmeid jagatakse teiste Google'i teenustega. Google võib kasutada kogutud andmeid oma reklaamivõrgustiku reklaamide kontekstualiseerimiseks ja isikupärastamiseks. Google'i privaatsustavade kohta lisateabe saamiseks külastage Google'i privaatsuse ja tingimuste lehte, mis on saadaval aadressil https://policies.google.com/privacy?hl=et

2 aastat

Google Analyticsi küpsis: _ga_X4C7MM7LPE

Kolmanda osapoole püsiküpsis analüütika jaoks

Selle küpsise paigaldab Google Analytics püsiva seansi oleku jaoks. 

2 aastat

Zendeski küpsised

Kolmanda osapoole seansi- ja püsivad küpsised Teenuste funktsionaalsuse tagamiseks

Need küpsised, liidestatud Certificu Platvormile, installib Zendesk Teie poolt Certificu Platvormi ja Teenuste kasutamise käigus. Zendesk pakub Certificule CRM-i teenuseid, nagu tugi, müük ja kliendi kaasamise tooted, mis on loodud kliendisuhete parandamiseks.


Kui Zendesk kogub küpsiste teavet, kasutab ta neid andmeid ainult oma teenuste osutamiseks või koondvormingus, mitte viisil, mis võiks Teid isiklikult tuvastada. Teavet kohaldatavate küpsiste kohta leiab siit: https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360022367393-Zendesk-In-Product-Cookie-Policy 

Vastavalt Zendesk küpsiste säilitustähtaegadele, mis on leitavad kirjelduse all toodud veebilehel

Hotjari küpsised

Kolmanda osapoole seansi- ja püsivad küpsised analüütika jaoks

Need küpsised, liidestatud Certificu Platvormile, installib Hotjar Teie poolt Certificu Platvormi ja Teenuste kasutamise käigus. Hotjar aitab Certificul paremini mõista kasutajate käitumist, et saaksime teha õigeid muudatusi, parandada kasutajakogemust ja kasvatada konversioone.


Hotjari küpsised vastutavad Teile õige sisu kuvamise eest ilma kedagi isiklikult tuvastamata. Teavet kohaldatavate küpsiste kohta leiab siit alamlõigust "Cookies set by the Hotjar script": https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies 

Vastavalt Hotjar küpsiste säilitustähtaegadele, mis on leitavad kirjelduse all toodud veebilehel

Calendly küpsised

Kolmanda osapoole seansi- ja püsivad küpsised müügitegevuste jaoks

Need küpsised, liidestatud Certificu Platvormile, installib Calendly Certificu Toote demo broneerimise käigus.


Sellest lähtuvalt aitab Calendly Certificul planeerida Teie jaoks meie toote demosessioone. Teave kohaldatavate küpsiste kohta leiab siit: https://calendly.com/privacy#cookies-and-other-tracking-mechanisms ja https://help.calendly.com/hc/en-us/articles/360007385493-Cookie-FAQs#cookie-faqs-0-0 

Vastavalt Calendly küpsiste säilitustähtaegadele, mis on leitavad kirjelduse all toodud veebilehel

3.2 Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas me Teenuste ja Platvormi pakkumisega seoses küpsiseid kasutame, lugege palun ka meie Kasutustingimusi ja Privaatsuspoliitikat.

  1. KUIDAS KÜPSISEID HALLATA?

4.1 Küpsiseid saate hallata ja kustutada vastavalt oma soovile. Pange tähele, et kõik Teenuste ja Platvormi funktsioonid ei pruugi korralikult töötada, kui kustutate või blokeerite küpsised.

4.2 Lisateavet küpsiste kohta ja küpsiste kustutamise üksikasju leiate veebisaidilt http://aboutcookies.org.

4.3 Pange tähele, et saate kustutada kõik Teie seadmes juba olevad küpsised, tühjendades brauseri sirvimisajaloo. See eemaldab kõik küpsised kõigilt veebisaitidelt, mida olete külastanud. Pidage siiski meeles, et võite kaotada ka osa salvestatud teabest (nt salvestatud sisselogimisandmed, saidi eelistused).

4.4 Pange tähele ka seda, et Teie brauseri seadete valikud (nt Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera või Apple Safari) võivad lubada Teil takistada küpsiste paigutamist Teie seadmesse, kuid tõenäoliselt peate seega ka täiendavalt käsitsi kohandama teatud eelistusi iga kord, kui külastate saiti/lehte. Lisateabe saamiseks külastage brauseri arendaja veebisaiti.

4.5 Kõigil veebisaitidel Google Analyticsi jälgimisest loobumiseks külastage http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  1. TEIE ÕIGUSED

5.1 Certific on pühendunud sellele, et kõik kohaldatavatest õigusaktidest tulenevad andmesubjekti õigused oleksid Teile alati tagatud. Lisateabe saamiseks lugege palun meie privaatsuspoliitikat.

5.2 Kui arvate, et Teie õigusi on rikutud, võite pöörduda ja esitada kaebuse teie jurisdiktsioonis tegutsevale järelevalveasutusele (Andmekaitse Inspektsioon Eestis aadressil Tatari 39, Tallinn 10134, info@aki.ee või muule teie jurisdiktsioonis asuvale pädevale asutusele). ELi riiklike andmekaitseasutuste loend on saadaval aadressil https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

5.3 Kui elate Ühendkuningriigis, võite võtta ühendust ja esitada kaebuse Information Commissioner’s Office’le, aadressil Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF; abitelefoni number: 0303 123 1113. Lisateavet leiate aadressilt: https://ico.org.uk/global/contact-us.

  1. KOHALDUV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

Käesolevale Küpsiste Poliitikale kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi. Kõik käesolevast Küpsiste Poliitikast tulenevad vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus, Eesti Vabariigis, välja arvatud juhul, kui Teil on seadusest tulenevalt õigus pöörduda oma elukohajärgsesse kohtusse.

  1. KONTAKTID

Kui Teil on küsimusi selle Küpsiste Poliitika kohta või kui Teil on täiendav soov teada saada, kuidas me kasutame Teie isikuandmeid või kui soovite kasutada oma õigusi, nagu on kirjeldatud eespool, võite kontakteeruda Certificuga e-posti teel või kirjalikult, kasutades järgmisi kontaktandmeid: 

ärinimi: Certific OÜ 

registrikood: 16050394

aadress: Tööstuse tn 47d-69, 10416, Tallinn, Eesti

e-post: certific@certific.co 

veebisait: https://certific.co/