Teenuse kasutustingimused

Certificu arsti-patsiendi suhtluskeskkond | Teenuse üldtingimused

Viimati uuendatud: 22.02.2023

Tere tulemast Certificu patsiendi ja arsti suhtluskeskkonna platvormile!

Me oleme Certific OÜ (“Certific”, “meie” või “me”) ja pakume arst-patsient suhtluskeskkonna teenust aadressil perearst.certific.co (“platvorm” või “teenus”). Meie lahendus muudab suhtluse arsti („tervishoiuteenuse osutaja“) ja patsiendi („patsient“) vahel mugavamaks ning annab mõlemale osapoolele („kasutaja(d)“) võimaluse terviseküsimusi kiiresti ja sisuliselt lahendada.

Teenuse paremaks mõistmiseks oleme allpool kirjeldanud teenuse kasutamise üldtingimusi („teenuse üldtingimused“). Teenuse üldtingimuste paremaks mõistmiseks tutvuge ka privaatsustingimustega. Platvormi saab kasutada ainult käesolevate teenuse üldtingimustega ning privaatsustingimustega nõustumisel.

1. Kuidas platvormi kasutada?
1.1 Platvormi kasutamise patsiendile võimaldab tervishoiuteenuse osutaja, kes on Certificuga sõlminud teenuselepingu platvormi kasutamiseks. Platvormi kasutamine on patsientidele tasuta.
1.2. Platvormi kasutamiseks tuleb kasutajatel platvormile sisse logida aadressil perearst.certific.co. Sisselogimiseks saab kasutada platvormil toodud autentimisvahendeid nagu ID-kaart, Mobiil-ID, SMART-ID ning kasutajatunnus ja parool.
1.3. Sisselogimise järgselt tuvastatakse kasutajate vahelised seosed. Tervishoiuteenuse osutajale on määratletud ligipääsuõigused vastavalt tema rollile ning tervishoiuteenuse osutaja saab ligipääsu üksnes nende patsientide andmetele, kellega tervishoiuteenuse osutajal on õigussuhe (näiteks saab perearstikeskus ligipääsu enda nimistusse kuuluvate patsiendi andmetele, kes kasutavad platvormi perearstikeskuse poole pöördumiseks).
1.4. Konto eduka loomise järgselt saab patsient platvormil teha oma tervishoiuteenuse osutajale pöördumisi ning tervishoiuteenuse osutaja saab neid näha, hallata, pöördumistele vastata ning neid algatada.
1.5. Tervishoiuteenuse osutaja määrab tingimused platvormi kasutamiseks, sh ajaraamistiku, millal patsiendile vastatakse.

2. Kuidas tagame platvormi toimimise?
2.1. Me teeme endast oleneva, et platvormi teenust kvaliteetsena ja kättesaadavana hoida, milleks lubame platvormi pidevalt täiendada.
2.2. Meie vastutus platvormiga seoses on piiratud platvormi toimimisega ning me ei võta vastutust platvormile sisestatava informatsiooni (sh meditsiiniliste toimingute) eest.
2.3. Tervishoiuteenuse osutamine toimub üksnes tervishoiuteenuse osutaja ja patsiendi vahel ning Certific ei osale patsiendile tervishoiuteenuse osutamisel ega võta mingit vastutust patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kvaliteedi ees. Kõik pretensioonid ja kaebused, mis seonduvad tervishoiuteenuse osutamisega, tuleb esitada otse tervishoiuteenuse osutajale.
2.4. Platvormi kasutamisega seotud tehniliste küsimuste või pretensioonide korral võite pöörduda Certificu poole alltoodud kontaktidel.

3. Muud sätted
3.1. Platvorm ja kogu selle sisu intellektuaalomandi õigused kuuluvad Certificule. Meie ja tervishoiuteenuse osutaja sõlmitud lepingu alusel annab Certific kasutajale platvormi kasutamiseks tähtajalise, piiratud, mitte-eksklusiivse litsentsi eesmärgiga võimaldada patsiendi ja tervishoiuteenuse osutaja vahelist suhtlust.
3.2. Meil on õigus peatada kasutajate ligipääs platvormile, kui me tuvastame tegevused, mis rikuvad kehtivat õigust või üldtingimusi.
3.3. Meie eesmärgiks on lahendada kõik erimeelsused läbirääkimiste teel. Juhul kui läbirääkimised ei vii rahuldavate tulemusteni, lahendab vaidlused Harju Maakohus. Platvormi teenusega seotud õigussuhtele kohaldub Eesti õigus.
3.4. Me võime platvormi  üldtingimusi aeg-ajalt muuta, et neid kaasajastada. Platvormi kasutamise jätkamiseks võime küsida nõustumist uute üldtingimustega.

Võtke meiega ühendust:

Certific OÜ - registrikood: 16050394 / aadress: Volta 1, Tallinn 10411, Eesti / Eesti tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba nr L05410 / dpo@certific.co või certific@certific.co