Cookie Policy

CERTIFIC

Küpsiste poliitika

Kohaldatakse alates 4. september 2023

Oleme Certific OÜ, Eesti õiguse alusel asutatud ühing, registrikood 16050394, aadress Volta 1, 10411, Tallinn, Eesti ("Certific" või "meie”). 

Certific haldab veebisaite perearst24.eecertific.co ning nende alamdomeene (“Veebisait”), rakendusi (“Rakendus” või “Rakendused”) ning tarkvara, andmebaase, liideseid, seotud meediat, dokumentatsiooni, värskendusi, uusi väljalaskeid ja muid sinna lisatud või nendega integreeritud komponente või materjale (kõik koos "Platvorm").

Certific on pühendunud Teie privaatsuse kaitsmisele ja austamisele meie Teenuste kasutamisel. See küpsiste poliitika dokument („Küpsiste Poliitika”) kirjeldab, kuidas me kasutame küpsiseid seoses Teenuste osutamisega.

Kui Teil on küsimusi selle kohta, kuidas me täpsemalt Teie isikuandmeid töötleme või kui soovite esitada avalduse oma isikuandmete töötlemisega seotud õiguste kasutamiseks, võtke meiega palun ühendust allolevas jaotises „Kontaktid” toodud kontaktandmete vahendusel.

MÕISTED

Rakendus” või „Rakendused

preambulis määratletud;

Certific

preambulis määratletud;

Küpsiste Poliitika

preambulis määratletud;

andmesubjekt 

tähendab füüsilist isikut, kelle isikuandmeid Certific töötleb. Selle Küpsiste Poliitika kontekstis viitavad „andmesubjekt”, „Klient” ja „teie” samale isikule;

GDPR

tähendab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95 /46/EÜ (Isikuandmete Kaitse Üldmäärus);

Platvorm

tähendab mis tahes Certificu kanalit, mille kaudu saab Certificu teenuseid kasutada, kusjuures peamised kanalid on Rakendus(ed) ja Veebisaidid;

„isikuandmed"

tähendab igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekt) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada eelkõige sellise kirje alusel nagu nimi, isikukood, asukohateave või võrgutunnus, või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse alusel;

„töötlemine"

tähendab mis tahes toimingut või toimingud, mida sooritatakse isikuandmetega või komplekti isikuandmetega kas automatiseeritud vahenditega või ilma, näiteks andmete kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamine, levitamine või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

Privaatsuspoliitika

Certificu poolt vastu võetud privaatsuspoliitika, mis on saadaval aadressil https://perearst.certific.co/privacy-policy;

Teenus” või „Teenused

on teenused vastavalt teenuse kasutustingimustele;

Kasutustingimused

Certificu Teenuste kasutustingimused, mis on saadaval aadressil https://perearst.certific.co/terms-and-conditions

Meie

preambulis määratletud;

Veebisaidid

preambulis määratletud;

Teie"

tähendus on sama kui "andmesubjekt".

 • MIS ON KÜPSISED?
 • Küpsised on väikesed tekstifailid, mille Teie arvutisse või muusse seadmesse (nagu nutitelefon, tahvelarvuti jne) paigutavad Teie poolt külastatavad veebisaidid. Neid kasutatakse laialdaselt veebisaitide toimimiseks või tõhusamaks muutmiseks, samuti saidi omanikele teabe edastamiseks. Allolev tabel selgitab, milliseid küpsiseid me kasutame ja miks.
 • Küpsised võivad olla seansiküpsised või püsiküpsised. 
    1. Seansiküpsised on ajutised küpsisefailid, mis kustutatakse brauseri sulgemisel.
    2. Püsiküpsised jäävad brauseri alamkaustadesse, kuni kustutate need käsitsi või brauser kustutab need püsiva küpsise failis sisalduva kestuse alusel.
 • Küpsised võivad olla n-ö esimese osapoole (first party) küpsised või n-ö kolmanda osapoole (third party) küpsised.
 • Esimese osapoole küpsised määrab külastatav veebisait. Ainult see veebisait saab neid lugeda. 
 • Kolmanda osapoole küpsised on väliste teenusepakkujate poolt seatud küpsised.
 • MILLISEID KÜPSISEID CERTIFIC KASUTAB?
 • Certificu Teenused ja Platform kasutavad järgmisi küpsiseid:

Küpsis

Tüüp

Kirjeldus

Säilitusaeg

Google Analyticsi küpsis: _ga

Kolmanda osapoole küpsis analüütika jaoks

See küpsis on paigaldatud Google Analyticsi poolt. Küpsist kasutatakse külastajate, seansside  ja saidi kasutamise jälgimiseks saidi analüüsiaruande jaoks. Küpsised salvestavad teavet anonüümselt ja määravad unikaalsete külastajate tuvastamiseks juhuslikult genereeritud numbri. 


Google Analytics on Google'i pakutav veebianalüütika teenus, mis jälgib ja annab ülevaate veebisaidi liiklusest. Google kasutab kogutud andmeid meie teenuse kasutamise jälgimiseks ja jälgimiseks. Neid andmeid jagatakse teiste Google'i teenustega. Google võib kasutada kogutud andmeid oma reklaamivõrgustiku reklaamide kontekstualiseerimiseks ja isikupärastamiseks. Google'i privaatsustavade kohta lisateabe saamiseks külastage Google'i privaatsuse ja tingimuste lehte, mis on saadaval aadressil https://policies.google.com/privacy?hl=et

2 aastat


 • Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas me Teenuste ja Platvormi pakkumisega seoses küpsiseid kasutame, lugege palun ka meie Kasutustingimusi ja Privaatsuspoliitikat.
 • KUIDAS KÜPSISEID HALLATA?
 • Küpsiseid saate hallata ja kustutada vastavalt oma soovile. Pange tähele, et kõik Teenuste ja Platvormi funktsioonid ei pruugi korralikult töötada, kui kustutate või blokeerite küpsised.
 • Pange tähele, et saate kustutada kõik Teie seadmes juba olevad küpsised, tühjendades brauseri sirvimisajaloo. See eemaldab kõik küpsised kõigilt veebisaitidelt, mida olete külastanud. Pidage siiski meeles, et võite kaotada ka osa salvestatud teabest (nt salvestatud sisselogimisandmed, saidi eelistused). 
 • Pange tähele ka seda, et Teie brauseri seadete valikud (nt Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera või Apple Safari) võivad lubada Teil takistada küpsiste paigutamist Teie seadmesse, kuid tõenäoliselt peate seega ka täiendavalt käsitsi kohandama teatud eelistusi iga kord, kui külastate saiti/lehte. Lisateabe saamiseks külastage brauseri arendaja veebisaiti.
 • TEIE ÕIGUSED
 • Certific on pühendunud sellele, et kõik kohaldatavatest õigusaktidest tulenevad andmesubjekti õigused oleksid Teile alati tagatud. Lisateabe saamiseks lugege palun meie privaatsuspoliitikat. 
 • Kui arvate, et Teie õigusi on rikutud, võite pöörduda ja esitada kaebuse teie jurisdiktsioonis tegutsevale järelevalveasutusele (Andmekaitse Inspektsioon Eestis aadressil Tatari 39, Tallinn 10134, info@aki.ee või muule teie jurisdiktsioonis asuvale pädevale asutusele). ELi riiklike andmekaitseasutuste loend on saadaval aadressil https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).
 • KOHALDUV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

Käesolevale Küpsiste Poliitikale kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi. Kõik käesolevast Küpsiste Poliitikast tulenevad vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus, Eesti Vabariigis, välja arvatud juhul, kui Teil on seadusest tulenevalt õigus pöörduda oma elukohajärgsesse kohtusse.

 • KONTAKTID

Kui Teil on küsimusi selle Küpsiste Poliitika kohta või kui Teil on täiendav soov teada saada, kuidas me kasutame Teie isikuandmeid või kui soovite kasutada oma õigusi, nagu on kirjeldatud eespool, võite kontakteeruda Certificuga e-posti teel või kirjalikult, kasutades järgmisi kontaktandmeid: 

ärinimi: Certific OÜ 

registrikood: 16050394

aadress: Volta 1, 10411, Tallinn, Eesti

e-post: certific@certific.co 

veebisait: https://certific.co/